Politika IMS

Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o.

Obchodní společnost Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku v České Republice byla založena v roce 2007 a je členem holdingu „HYUNDAI MOTOR GROUP“.

Hyundai Glovis Czech Republic se od počátku své existence podílela na projektování a přípravě předvýrobních, dopravních i obchodních logistických procesů automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. se sídlem v Nošovicích (zkr. „HMMC“).

HMMC je naším klíčovým zákazníkem a proto i naše hlavní provozovna a kancelář jsou umístěny v prostorách montážní haly v závodě HMMC v Nošovicích.

Řídíme se klíčovými hodnotami „HYUNDAI MOTOR GROUP“ v těchto 5 základních oblastech: zákazník, výzva, spolupráce, lidé a globalita.

Core Values

VÝZVA – Odmítáme se spokojit s dosavadním stavem, využíváme každé příležitosti nabízející větší výzvu a s jistotou, neochvějným nadšením a vynalézavostí dosahujeme svých cílů.

SPOLUPRÁCE – Působíme společně a koncentrovaně díky smyslu pro soudržnost, kterou udržujeme vzájemnou komunikací a spoluprací v rámci společnosti a s našimi obchodními partnery.

ZÁKAZNÍK – Prosazujeme zákaznicky orientovanou firemní kulturu zajišťováním servisu té nejlepší kvality, kde jsou všechny hodnoty soustředěny na zákazníky.

GLOBALITA – Respektujeme odlišnost v kultuře a zvycích, usilujeme o to být nejlepší v tom, co děláme a snažíme se být respektovaným příslušníkem globální korporace.

LIDÉ – Věříme, že budoucnost naší organizace leží v srdcích a schopnostech jejích jednotlivých členů, kterým budeme pomáhat rozvíjet jejich potenciál vytvořením firemní kultury, respektující talent.

Respektujeme životní prostředí
Snažíme se snižovat spotřebu energií a surovin v souladu s moderními technologiemi. Používat přednostně ekologicky šetrné materiály, výrobky, technologie a služby. Preferujeme prevenci.

Soulad a plnění legislativních požadavků
Zavazujeme se dosahovat a udržovat shodu s právními předpisy a zákony.

Bezpečnost práce
Bezpečně pracovat je právo a povinnost každého zaměstnance. Standardem je důsledné řízení procesů, zejména prevence a snižování rizik.

V Nošovicích dne 1.10.2016

Geumbai Jeon, CEO